Việt Nam nằm trong số 3 quốc gia tăng trưởng dệt may lớn nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung